Koh Samui - Spring 2019

Koh Taen (Tan) & Koh Madsum (Matsum)

Koh Taen (Tan) と Koh Madsum (Matsum) への旅行記です。/Wrote about a tour to Koh Taen (Tan) and Koh Madsum (Matsum).